Zarząd

Przewodniczący

Bartosz Polok
Tel.: 605 955 103
E-mail: b.polok@sspo.pl

Zastępca Przewodniczącego

Mariola Wełniak
Tel.: 513 563 436
E-mail: m.welniak@sspo.pl

II Zastępca Przewodniczącego

Marcel Zając
Tel.: 661 127 496
E-mail: marcel.zajac@sspo.pl

Członkowie Zarządu

Dominika Budek
E-mail: d.budek@sspo.pl

Natalia Joachim
E-mail: n.joachim@sspo.pl