Członkowie WRS 2020/2021

Sabina Zabłotni – studentka Fizjoterapii

Mariola Wełniak – studentka Wychowania Fizycznego

Kacper Abrahamek – student Fizjoterapii


Członkowie WRS 2019/2020

Dominika Budek,

studentka II roku turystyki i rekreacji, starościna roku, która ma w sobie dużo energii do pracy i motywacji do działania. Uwielbia zwierzęta oraz przyrodę, którą ma szansę podziwiać dzięki swojemu aktywnemu kierunkowi studiów.  Jeśli potrzebujesz pomocy to wpadaj do biura na wydziale WWFIF, a z pewnością Ci pomoże oraz poczęstuje kawą lub herbatą.

Tel.: 781 240 589
E-mail: d.budek@sspo.pl

Mariola Wełniak – studentka Wychowania Fizycznego

Sabina Zabłotni,

studentka II roku turystyki i rekreacji, starościna roku, która ma w sobie dużo energii do pracy i motywacji do działania. Uwielbia zwierzęta oraz przyrodę, którą ma szansę podziwiać dzięki swojemu aktywnemu kierunkowi studiów.  Jeśli potrzebujesz pomocy to wpadaj do biura na wydziale WWFIF, a z pewnością Ci pomoże oraz poczęstuje kawą lub herbatą.

Tel.: 781 240 589
E-mail: d.budek@sspo.pl

Dokumenty z posiedzeń