Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów

Tomasz Jurczyk

Zastępca Przewodniczącego

Kamil Gatnar

Sekretarz

Dominik Glinka