Członkowie WRS 2020/2021

Tomek Jurczyk – student Energetyki

Marek Komander – student Lotnictwa i Kosmonautyki

Marta Świerkowska – studentka Wzornictwa Przemysłowego


Członkowie WRS 2019/2020

Tomek Jurczyk – student Energetyki

Kamil Gatnar – student Mechaniki i Budowy Maszyn

Dominik Glinka – student Mechaniki i Budowy Maszyn

Dokumenty z posiedzeń