Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów

Marcin Kolman

Zastępca Przewodniczącego

Jakub Malij

Sekretarz

Agata Jacheć