Członkowie WRS 2021/2022

Wiktoria Surowa – studentka Informatyki

Radosław Kucharz – student Automatyki i robotyki

Adam Wąsowicz – student Informatyki

Członkowie WRS 2020/2021

Michał Gajewski – absolwent Informatyki

Wiktoria Surowa – studentka Informatyki

Adam Wąsowicz – student Informatyki


Członkowie WRS 2019/2020

Adrian Liniek,

student trzeciego roku informatyki.  Swoją działalność w samorządzie studenckim rozpoczął na drugim semestrze studiów od pomocy przy wiosennej edycji Wampiriady. Był członkiem sztabu piastonaliowego w roku 2018 oraz współorganizatorem Piastonaliów 2019. Współtworzył również takie wydarzenia jak Igrzyska Studenckie oraz Wielkie Grilowanie. Adrian jest również członkiem Parlamentu Studentów Politechniki Opolskiej oraz przedstawicielem studentów w Radzie Dziekańskiej wydziału WEAiI. Interesuje się grafiką komputerową, programowaniem oraz tworzeniem stron internetowych.

Tel.: 737 455 771
E-mail: a.liniek@sspo.pl

Michał Gajewski,

student czwartego roku informatyki, członek Parlamentu Studentów, grafik komputerowy. Był współorganizatorem Piastonaliów 2019 oraz koordynatorem studenckiego turnieju e-sportowego. Pomagał również do tej pory w Wampiriadzie, POgotowiu Sesyjnym oraz Szlachetnej Paczce. Interesuje się biegami długodystansowymi oraz projektowaniem stron internetowych.

E-mail: m.gajewski@sspo.pl

Sonia Kurda,

studentka trzeciego roku automatyki i robotyki, udzielająca się w samorządzie studenckim od marca 2019 roku. Do tej pory pomagała między innymi przy Piastonaliach, Wielkim Grilowaniu oraz Wampiriadzie. We wrześniu 2019 roku objęła stanowisko Sekretarza WRS oraz została członkiem Parlamentu Studentów PO. Na swoim wydziale działa w radzie dziekańskiej, w radzie dydaktycznej  kierunku automatyka i robotyka oraz uczęszcza na spotkania koła naukowego Specktrum.

E-mail: s.kurda@sspo.pl

Dokumenty z posiedzeń