Członkowie Komisji Rewizyjno-Wyborczej 2020/2021

Bartosz Polok – student Wydziału Budownictwa i Architektury

Konstancja Lis – studentka Wydziału Mechanicznego

Kamil Mazur – student Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 

Członkowie Komisji Rewizyjno-Wyborczej 2019/2020

Magdalena Musiał – studentka Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karol Idzikowski – student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Marek Komander – student Wydziału Mechanicznego

 

Dokumenty z posiedzeń