Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Parlamentu Studentów PO

W poniedziałek – 20 czerwca – odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Opolskiej. Parlament Studentów to najwyższy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego na naszej Uczelni. To ten organ podejmuje najważniejsze dla społeczności studenckiej decyzje i rozmowy. To do jego decyzji należy również wybór zarządu Samorządu Studenckiego wraz z Przewodniczącym na czele. W mijającej już powoli […]

Czytaj więcej

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej na rok 2016/2017

UWAGA STUDENCI! UKAZAŁ SIĘ NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017   W roku akademickim 2016/2017 możesz ubiegać się o: stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta; stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora dla […]

Czytaj więcej

Ogólnopolski konkurs Kół Naukowych – KoKoN!

Ogólnopolski konkurs Kół Naukowych – KoKoN! Konkurs skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi w Polsce i firmami zewnętrznymi.  Zadaniem członków kół naukowych jest zgłoszenie swojego innowacyjnego projektu, który będzie […]

Czytaj więcej

Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Forum Uczelni Technicznych

W miniony weekend, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze posiedzenie Forum Uczelni Technicznych – którego członkiem jest Politechnika Opolska. Forum Uczelni Technicznych zrzesza przedstawicieli wszystkich uczelni technicznych w Polsce.  Gospodarzem zjazdu była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Podczas zjazdu, prezydium ustępujące przedstawiło sprawozdanie ze swojej działalności, a zjazd udzielił im absolutorium. W kolejnej części, delegaci wszystkich uczelni dokonali wyboru […]

Czytaj więcej

Co się u nas dzieje i co nas czeka

Niedawno, wróciliśmy z Sesji Forum Uczelni Technicznych w Bydgoszczy, czyli Komisji Branżowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszającej przedstawicieli wszystkich Uczelni technicznych w Kraju. Dyskutowaliśmy tam o sprawach ważnych dla środowiska inżynierów oraz studentów kierunków technicznych. Byliśmy tam żeby dalej Wam pomagać! Cały czas pracujemy nad ulepszeniem Regulaminu Studiów na naszej Politechnice. Ciągłe poprawki, interpretacje artykułów […]

Czytaj więcej