Nowy regulamin przyznawania stypendiów

UWAGA STUDENCI! UKAZAŁ SIĘ NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 W roku akademickim 2017/2018 możesz ubiegać się o: stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta; stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora […]

Czytaj więcej

Wysokości świadczeń stypendialnych na rok akademicki 2016/2017

Znamy już wysokości stypendiów oraz progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Cieszymy się bardzo, że udało nam się utrzymać na bardzo wysokim poziomie stawki stypendiów! Podniesiony został również próg ubiegania się o stypendium socjalne. Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i […]

Czytaj więcej

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej na rok 2016/2017

UWAGA STUDENCI! UKAZAŁ SIĘ NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017   W roku akademickim 2016/2017 możesz ubiegać się o: stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta; stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora dla […]

Czytaj więcej