„Aktywny samorząd” – pomoc dla osób niepełnosprawnych

Studencie! Jesteś osobą niepełnosprawną i próbujesz pogodzić to ze zdobywaniem wykształcenia? Własnie dla takich osób powstał program pt. „Aktywny samorząd”, którego realizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W przypadku Modułu II, którego dotyczy ten wpis, jest […]

Czytaj więcej

Nowy regulamin przyznawania stypendiów

UWAGA STUDENCI! UKAZAŁ SIĘ NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 W roku akademickim 2017/2018 możesz ubiegać się o: stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta; stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora […]

Czytaj więcej