„Aktywny samorząd” – pomoc dla osób niepełnosprawnych

Studencie! Jesteś osobą niepełnosprawną i próbujesz pogodzić to ze zdobywaniem wykształcenia? Własnie dla takich osób powstał program pt. „Aktywny samorząd”, którego realizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W przypadku Modułu II, którego dotyczy ten wpis, jest […]

Czytaj więcej