II Edycja Konkursu Kół Naukowych „KoKoN”

Ogólnopolski Konkurs Kół Naukowych „KoKoN” skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi w Polsce i firmami zewnętrznymi. Organizatorem II ogólnopolskiego konkursu KoKoN jest Forum Uczelni Technicznych. Patronem konkursu jest Parlament […]

Czytaj więcej

Ogólnopolski konkurs Kół Naukowych – KoKoN!

Ogólnopolski konkurs Kół Naukowych – KoKoN! Konkurs skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi w Polsce i firmami zewnętrznymi.  Zadaniem członków kół naukowych jest zgłoszenie swojego innowacyjnego projektu, który będzie […]

Czytaj więcej

Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Forum Uczelni Technicznych

W miniony weekend, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze posiedzenie Forum Uczelni Technicznych – którego członkiem jest Politechnika Opolska. Forum Uczelni Technicznych zrzesza przedstawicieli wszystkich uczelni technicznych w Polsce.  Gospodarzem zjazdu była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Podczas zjazdu, prezydium ustępujące przedstawiło sprawozdanie ze swojej działalności, a zjazd udzielił im absolutorium. W kolejnej części, delegaci wszystkich uczelni dokonali wyboru […]

Czytaj więcej

Co się u nas dzieje i co nas czeka

Niedawno, wróciliśmy z Sesji Forum Uczelni Technicznych w Bydgoszczy, czyli Komisji Branżowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszającej przedstawicieli wszystkich Uczelni technicznych w Kraju. Dyskutowaliśmy tam o sprawach ważnych dla środowiska inżynierów oraz studentów kierunków technicznych. Byliśmy tam żeby dalej Wam pomagać! Cały czas pracujemy nad ulepszeniem Regulaminu Studiów na naszej Politechnice. Ciągłe poprawki, interpretacje artykułów […]

Czytaj więcej