Czy muszę oddawać legitymację?

  PO STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA Czy uczelnia może wymagać od studenta zwrotu legitymacji po studiach I stopnia (licencjat, inżynier)? W grę wchodzą oczywiście uprawnienia do zniżek, ale nie tylko. Odpowiedź jest na szczęście korzystna. Uczelnia nie ma takiego prawa! Dlaczego? Po wprowadzaniu podziału na studia I i II stopnia praktyką stała się konieczność zwrotu legitymacji po obronie pracy licencjackiej. […]

Czytaj więcej