Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Forum Uczelni Technicznych

W miniony weekend, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze posiedzenie Forum Uczelni Technicznych – którego członkiem jest Politechnika Opolska. Forum Uczelni Technicznych zrzesza przedstawicieli wszystkich uczelni technicznych w Polsce.  Gospodarzem zjazdu była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Podczas zjazdu, prezydium ustępujące przedstawiło sprawozdanie ze swojej działalności, a zjazd udzielił im absolutorium. W kolejnej części, delegaci wszystkich uczelni dokonali wyboru […]

Czytaj więcej

Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki!

Dziś oficjalnie rozpoczęliśmy rok akademicki 2015/2016! Tradycyjnie już, podczas inauguracji do studentów przemawiała Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej mgr inż. Dominika Świerczyńska   Jego Magnificencjo Rektorze, Ekscelencjo, wysoki Senacie, znamienici goście, koleżanki i koledzy – studenci.           Choć zajęcia zaczęliśmy w czwartek, to właśnie dziś jest jeden z najważniejszych dni w Waszym życiu. Dla wielu […]

Czytaj więcej