Harmonogramy spotkań oraz szkoleń dla nowo przyjętych studentów

W dniach 28.09-30.09.2016 r. odbędą się dni adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, I-go stopnia studiów stacjonarnych. W ramach dni adaptacyjnych odbędą się spotkania studentów z władzami wydziałów, wydawanie umów, legitymacji, szkolenia biblioteczne oraz szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta. W dniu i miejscu spotkania z władzami wydziału będą wydawane za okazaniem dowodu osobistego elektroniczne legitymacje […]

Czytaj więcej

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 wraz z obowiązującym wzorem wniosku stypendialnego oraz  wskazówkami dotyczącymi jego wypełniania. Studenci Politechniki Opolskiej zainteresowani stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z dokumentami […]

Czytaj więcej

Instrukcja dostępu do systemów informatycznych dla studentów PO–czyli jak uzyskać dostęp do e-studenta oraz USOSWeb, aby m.in. pobrać indywidualny numer konta oraz uzyskać informację o terminach i należnościach za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty

Instrukcja przeznaczona dla osób, które są studentami Politechniki Opolskiej, dotycząca dostępu do systemów informatycznych, jak również dostępu do danych związanych z tokiem studiów znajduje się tutaj

Czytaj więcej

Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Parlamentu Studentów PO

W poniedziałek – 20 czerwca – odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Opolskiej. Parlament Studentów to najwyższy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego na naszej Uczelni. To ten organ podejmuje najważniejsze dla społeczności studenckiej decyzje i rozmowy. To do jego decyzji należy również wybór zarządu Samorządu Studenckiego wraz z Przewodniczącym na czele. W mijającej już powoli […]

Czytaj więcej