Parlament

 

Skład Parlamentu Studentów Politechniki Opolskiej
w kadencji 2017/2018:

 

Przewodnicząca Dominika Świerczyńska
I Zastępca Mateusz Zając
II Zastępca Mateusz Młyńczak
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY
Magdalena Wicher
Agnieszka Gacek
Bartek Polok
Marek Świtała
WYDZIAŁ EKONOMII
I ZARZĄDZANIA
Paweł Golczyk
Dariusz Blach
Alicja Wysocka
Magdalena Forc
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,
AUTOMATYKI I INFORMATYKI
Dominik Woszek
Jan Hordyniak
Marta Sokołowska
Tomasz Stach
WYDZIAŁ INŻYNIERII
PRODUKCJI I LOGISTYKI
Magdalena Sladek
Beata Skowronek
Martin Klama
WYDZIAŁ MECHANICZNY Andrzej Knapiak
Tomasz Kubata
Maciej Stachura
Jakub Hajtałowicz
WYDZIAŁ WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII
Jagoda Małecka
Ewelina Jaglo
Rafał Rusznica