Parlament

 

Skład Parlamentu Studentów Politechniki Opolskiej
w kadencji 2016/2017:


Przewodnicząca Dominika Świerczyńska
I Zastępca Mateusz Zając
II Zastępca Paulina Kucharz
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY
Klaudia Wodarczyk
Natalia Delinowska
Maria Krupiak
Magdalena Wicher
WYDZIAŁ EKONOMII
I ZARZĄDZANIA
Piotr Szymała
Aleksandra Matuszewska
Magdalena Sladek
Aneta Stefanik
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,
AUTOMATYKI I INFORMATYKI
Tomasz Stach
Jan Hordyniak
Marta Sokołowska
WYDZIAŁ INŻYNIERII
PRODUKCJI I LOGISTYKI
Dominika Krzyszkowska
Anna Pawliczek
Beata Skowronek
WYDZIAŁ MECHANICZNY Andrzej Knapiak
Sabina Datko
Aleksander Heinze
Magdalena Witek
WYDZIAŁ WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII
Marcin Klejszmit
Mateusz Młyńczak
Marzena Białowicz
Przemysław Kasprzyszyn
Patrycja Piecha