Parlament

 

Skład Parlamentu Studentów Politechniki Opolskiej
w kadencji 2017/2018:

 

Przewodniczący Bartosz Polok
I Zastępca Alicja Wysocka
Członek Zarządu Jagoda Małecka

Klaudia Gogolok

Marcel Zając

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY
Marek Świtała
Olga Wątorek
WYDZIAŁ EKONOMII
I ZARZĄDZANIA
Alicja Wysocka
Dominika Bienias
Marcin Kolman
Magdalena Forc
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,
AUTOMATYKI I INFORMATYKI
Dominik Woszek
Olaf Wojtarowicz
Marta Sokołowska
Adrian Liniek
WYDZIAŁ INŻYNIERII
PRODUKCJI I LOGISTYKI
Martin Klama
Beata Skowronek
Anita Twardowska
WYDZIAŁ MECHANICZNY Łukasz Dziarmaga
Aleksandra Olkowska
Sonia Rucińska
Przemysław Kuśmierczyk
WYDZIAŁ WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII
Mateusz Młyńczak
Katarzyna Hucz
Wojtek Leszczyński