Zarząd SSPO

Przewodniczący

Bartosz Polok

tel. 605 955 103

e-mail: b.polok@sspo.pl

Student Wydziału Budownictwa i Architektury.

 

Zastępca Przewodniczącego

Alicja Wysocka

tel.: 502 855 192

e-mail: a.wysocka@sspo.pl

Studentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

 

Członkowie Zarządu

Jagoda Małecka

tel.: 731 221 540

e-mail: j.malecka@sspo.pl

Studentka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

 

Klaudia Gogolok

tel.: 532 562 738

e-mail: k.gogolok@sspo.pl

Studentka Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

 

Marcel Zając

tel.: 661 127 496

e-mail: marcel.zajac@sspo.pl

Student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

 Przewodniczący Rad Studentów na Wydziałach:

 

Przewodniczący RS Wydziału Budownictwa i Architektury

Marek Świtała
e-mail: m.switala@sspo.pl

 

Przewodniczący RS Wydziału Ekonomi i Zarządzania

Alicja Wysocka
e-mail: a.wysocka@sspo.pl

 

Przewodniczący RS Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Dominik Woszek
e-mail: d.woszek@sspo.pl

 

Przewodniczący RS Wydziału Inżynierii Produkcji i Logostyki

Martin Klama
e-mail: m.klama@sspo.pl

 

Przewodniczący RS Wydziału Mechanicznego

Łukasz Dziarmaga
e-mail:

 

Przewodniczący RS Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Mateusz Młyńczak
e-mail: m.mlynczak@sspo.pl