Odbiór decyzji stypendialnych

Wszystkie decyzje stypendialne są już do odbioru.

W poniższym zdjęciu znajdziecie informacje, gdzie student z danego wydziału ma udać się w celu odebrania decyzji.

Uprasza się o jak najszybszy odbiór decyzji.

Link do strony znajduje się tutaj.