Nowy Zarząd Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej!

Praca Samorządu Studenckiego to rzecz często niewdzięczna, lecz daje dużo spełnienia i radości. Poza dużymi projektami, jak Piastonalia, Wampiriada, Grillowanie, czy też załatwianiem dni rektorskich jest ogrom rzeczy (stanowiących zdecydowaną większość), których nie widać. Dbałość o dobro studentów, walka o ich prawa i interesy to nieustająca codzienność, często bardzo trudna i czasochłonna, a jedynym wynagrodzeniem za to jest satysfakcja z dobrze wykonanej roboty oraz wspaniały zespół, z którym dąży się do jej wykonania… Na szczęście zawsze znajdą się ludzie, dla których taka „zapłata” jest najlepszą możliwą nagrodą!

Jednakże każdy zespół potrzebuje swoich liderów, którzy będą nad wszystkim czuwać i właśnie to wiąże się z największą odpowiedzialnością. I tak oto jesteśmy dziś po wyborach nowego Zarządu Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej 🙂 Jego skład przedstawia się następująco:

Przewodniczący SSPO:
Bartosz Polok (student II roku Budownictwa)

Zastępca Przewodniczącego:
Alicja Wysocka (studentka II roku Zarządzania)

Zarząd SSPO:
Klaudia Gogolok (studentka I roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji)
Jagoda Małecka (studentka II roku Fizjoterapii)
Marcel Zając (student I roku Informatyki)

Kadencja nowo wybranego zarządu rozpocznie się 1 września 2018 i potrwa do 31 sierpnia 2020.

Nowemu prezydium gratulujemy i życzymy powodzenia! 😊 Oby najbliższe 2 lata, stanowiące okres jego kadencji, były jak najbardziej owocne zarówno dla Samorządu Studenckiego, jak i przede wszystkim całej społeczności akademickiej!