Wyborcze posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Opolskiej

Informujemy, iż dnia 20 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 18.00 w Sali Senatu (ul. Mikołajczyka 5, Wydział Mechaniczny) odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Opolskiej.
W trakcie posiedzenia odbędą się wybory nowego Przewodniczącego oraz Zarządu Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej, których kadencja trwać będzie od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2020r.
Zgodnie z §3 ust. 3 Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej – Każdy student Uczelni posiada czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu i organów kolegialnych Uczelni”.

Na zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego czekamy do 20.06.2018 r. w biurze Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej (DS. „Sokrates”, ul. Małopolska 22). Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu rozpoczęcia części wyborczej posiedzenia.

Zadania i obowiązki Przewodniczącego oraz Zarządu Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej określa Regulamin Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej:

https://samorzad.po.opole.pl/wp-content/uploads/regulamin-SSPO-2017.pdf

Obecność na posiedzeniu wszystkich członków Parlamentu Studentów jest obowiązkowa.