Nakręć się na Pomaganie!

Każdy z nas codziennie ma styczność z produktami znajdującymi się w plastikowych butelkach. Mało kto wie, że ten kolorowy plastik może komuś pomóc. Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej organizuje akcję zbiórki nakrętek dla Natana Miodońskiego.

Natanek choruje na cytomegalię wrodzoną, pełnoobjawową. Choroba ta objawia się po urodzeniu, charakteryzuje się małogłowiem, problemami ze słuchem i wzrokiem oraz zaburzeniami psychoruchowymi. Aby móc prawidłowo funkcjonować Natan potrzebuje intensywnej rehabilitacji i leczenia, które jest bardzo kosztowne.
Uzbierane dzięki Waszej pomocy nakrętki zostaną przekazane do ponownego przetworzenia, a dochód z nowopowstałych z nich rzeczy będzie przekazany na leczenie Natanka.

Nakrętki będzie można wrzucać do specjalnie oznaczonych kartonów rozlokowanych w budynkach wydziałów i akademikach Politechniki Opolskiej.
Jeśli macie nakrętki w większych ilościach, możecie je przynosić do naszego biura w DS. „Sokrates” podczas dyżurów członków Samorządu.
#dlaNatanka 😊
#nakręćsię #POmagamy