Kończysz I stopień studiów? Koniecznie przeczytaj!

Studencie! Kończysz I stopień studiów? Pamiętaj zatem, że nie masz obowiązku oddawania swojej legitymacji studenckiej.

Po ukończeniu studiów I stopnia legitymację studencką zachować możesz do dnia 31 października roku, w którym ukończono studia.