Stypendium Prezydenta dla najlepszych!

Drodzy studenci,
Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Opola na rok akademicki 2017/2018! Jest to program pomocy materialnej przeznaczony dla studentów Uczelni Wyższych z Opola, którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami. Przy wypełnianiu wniosków brane są pod uwagę m.in.: wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, kulturalno-artystyczne jak i zaangażowanie w działalność społeczną. Kandydat musi mieć skończony przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia. Takie wnioski mogą składać studenci, doktoranci i olimpijczycy. Wnioski składać można do 25 stycznia 2018 roku. Miejsca przyjmowania wniosków: Rynek – Ratusz, Biuro Podawcze, HOL oraz Rynek – Ratusz, Biuro Obsługi Inwestorów, pok. 507

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji dotyczących regulaminu programu, wzoru pism czy kryteriów ocen zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.opole.pl/dzial/nauka-i-biznes/dzial_nauka/stypendia-prezydenta/