VIII Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 11-15 kwietnia 2018r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 13 złotych, 13 srebrnych i 4 brązowe medale oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

Nabór zgłoszeń trwa 
od 1 listopada 2017r. do 15 stycznia 2018r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.cowi.tu.kielce.pl

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej:

Małgorzata Kita, mchchelska@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 358
Kamil Kot, kkot@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 387

Gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich projektów!