„Aktywny samorząd” – pomoc dla osób niepełnosprawnych

Studencie! Jesteś osobą niepełnosprawną i próbujesz pogodzić to ze zdobywaniem wykształcenia? Własnie dla takich osób powstał program pt. „Aktywny samorząd”, którego realizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W przypadku Modułu II, którego dotyczy ten wpis, jest to pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów nauki. O takie wsparcie może ubiegać się każda osoba posiadająca co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierająca nauki w szkole policealnej oraz uczelni wyższej, która do 10 października złoży odpowiedni wniosek w opolskim oddziale PFRON (Opole, ul. Książąt Opolskich 27).

Więcej informacji znajdziecie pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/…