Po jedenaste – ubezpiecz się!

Co do zasady – studiowanie jest bezpiecznym zajęciem. Jednak jak powszechnie wiadomo „Przezorny zawsze ubezpieczony”.

Oczywiście, zawsze należy uważać na siebie oraz unikać niebezpieczeństw. Niestety jednak ciężko uniknąć nieszczęśliwych wypadków… I właśnie od ich następstw powinniśmy się ubezpieczyć. Politechnika Opolska wraz z firmą Inter Risk, mają do zaproponowania naszym studentom (zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych), doktorantom oraz pracownikom ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

 

Ubezpiecznie to zawiera m.in.:

  • Ochronę przez 24 godziny na dobę, na całym świecie
  • Sumę ubezpieczenia 25000 zł
  • Zwrot kosztów leczenia w tym leczenia stomatologicznego oraz rehabilitacji
  • Wypłata 2500 zł za śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
  • Ochrona podczas uprawiania sportów również wyczynowo

 

Ubezpieczenie NNW (jakiekolwiek) jest potrzebne podczas obywania praktyk studenckich, wyjazdów stypendialnych, konferencji, obozów organizowanych przez Politechnikę Opolską.

 

Składka 50 zł za osobę za ubezpieczenie NNW

Więcej szczegółów:
– Informacje o ubezpieczeniu.
– Karta produktu NNW.
– Ogólne warunki ubezpieczenia NNW.

W razie pytań, więcej informacji udzieli Centrum Obsługi Studenta.