Szkolenie dla studentów lat pierwszych

W dniach 28-29 września, w aulach budynku „Łącznik”, odbyły się szkolenia dla studentów lat pierwszych. Prowadzone one były przez przedstawicieli Samorządu Studenckiego, a ich celem było przekazanie nowym studentom Politechniki Opolskiej wiedzy na temat funkcjonowania szkoły wyższej oraz systemu oceniania, informacji o ich prawach i obowiązkach, a także informacje o organizacjach działających na naszej uczelni. Szkoleniowcy przybliżyli świeżym żakom wizerunek naszej uczelni, diametralnie różniącej się od szkoły średniej. Czekają nas jeszcze trzy szkolenia: dla studentów zamiejscowego wydziału w Kędzierzynie-Koźlu, dla studentów z Ukrainy oraz dodatkowy termin dla wszystkich studentów pierwszego roku, którzy nie mogli pojawić się na szkoleniach wrześniowych.

Dziękujemy za udział w naszych szkoleniach i życzymy wszystkim nowym żakom, by studia na Politechnice Opolskiej okazały owocnie spędzonym czasem 😉