Jednorazowe stypendium dla najlepszych!

Dla piątkowych studentów mamy świetną wiadomość! Niektórzy z Was będą mieli szansę na otrzymanie jednorazowego stypendium im. Oswalda Matei dla najlepszych studentów Politechniki Opolskiej! By wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:

  • być studentem trzeciego roku I stopnia na Politechnice Opolskiej
  • posiadać średnią ocen nie mniejszą niż 4,8 za cały dotychczasowy tok studiów
  • posiadać udokumentowane osiągnięcia naukowe, sportowe i/lub artystyczne

Wnioski o udział w konkursie powinny być uzupełnione o opinię Prodziekana ds. dydaktyki i złożone razem z dokumentami potwierdzającymi dodatkowe osiągnięcia do 25 września.

Pliki z regulaminem konkursu oraz wnioskiem do pobrania z linków poniżej:

Regulamin: http://we.po.opole.pl/images/akt/2017_09_14_regulamin_stypendiowzmiany.pdf
Wniosek: http://we.po.opole.pl/images/akt/2017_09_15_wniosek_o_stypendium.pdf