Dodatkowy nabór do akademików

Studencie! Marzyło Ci się miejsce w jednym z akademików, ale nie załapałeś się na termin składania wniosków? Nic straconego! Ruszył dodatkowy nabór do domów studenckich „Pryzma”, „Zaścianek” i „Sokrates”. Starać się o miejsce w jednym z nich można wysyłając podanie na któryś z poniższych adresów e-mail (zależnie od akademika, który Cię interesuje):

a.pustula-obloza@po.opole.pl (DS. „Zaścianek”, ul. Mikołajczyka 6)

d.gryf@po.opole.pl (DS. „Pryzma”, ul. Mikołajczyka 14)

j.gesikowski@po.opole.pl (DS. „Sokrates”, ul. Małopolska 22)

Podanie powinno zawierać:

– imię, nazwisko, stały adres zamieszkania, nr albumu (studenci powyżej I roku studiów)

– kierunek studiów

– wskazanie akademika

– wybór pomiędzy miejscem w pokoju, a pokojem samodzielnym

O przyznaniu miejsca decyduje kolejność wpływu podania na któryś z wymienionych adresów
e-mail, natomiast informacji zwrotnej możecie się spodziewać w ciągu 2 dni roboczych.

Od 5 października wolne miejsca będą możliwe do wynajęcia również dla osób nie będących studentami Politechniki Opolskiej.