Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów oraz dla doktorantów został przedłużony.

Informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów oraz dla doktorantów został przedłużony do dnia 15 września 2017r.

Studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej zainteresowani stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 mogą składać wnioski o przyznanie stypendium, wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć wykazanych we wniosku, w Dziale Kształcenia (Opole, ul. Mikołajczyka 5, pokój 204E) w godz. 8 – 14.

 

Szczegółowy komunikat w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 wraz z obowiązującym wzorem wniosku stypendialnego oraz wskazówkami dotyczącymi jego wypełniania znajduje się na stronie Centrum Obsługi Studenta w zakładce „Pomoc materialna” / „Stypendia ministra” oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html