II Edycja Konkursu Kół Naukowych „KoKoN”

Ogólnopolski Konkurs Kół Naukowych „KoKoN” skierowany jest do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi w Polsce i firmami zewnętrznymi.
Organizatorem II ogólnopolskiego konkursu KoKoN jest Forum Uczelni Technicznych. Patronem konkursu jest Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Zadaniem członków kół naukowych jest zgłoszenie swojego innowacyjnego projektu, który będzie rywalizował z najlepszymi w Polsce!

W tegorocznej edycji kategorie nie są ukierunkowane na konkretne dziedziny. Przedstawiają się następująco:

Projekt Konstrukcyjny– kategoria przeznaczona dla kół naukowych, które zrealizowały projekt konstrukcyjny w obszarze nauk technicznych. Dotyczy projektów, w których połączone ze sobą elementy, mechanizmy i systemy tworzą sprawne konstrukcyjnie urządzenie, budowle itp.

Konferencja – kategoria przeznaczona dla kół naukowych, które zorganizowały konferencje, sympozja bądź wydarzenia o charakterze naukowym lub popularyzatorskim w obszarze nauk technicznych. Dotyczy to przede wszystkim konferencji o charakterze ogólnopolskim, ale także regionalnym.

Innowacje i Nowe Technologie – kategoria przeznaczona dla kół naukowych, które zrealizowały projekt rozwiązujący problem w obszarze nauk technicznych o walorach innowacyjnych. Kategoria obejmuje również zaawansowane rozwiązania w technologii, a także zastosowanie w praktyce najnowszych zdobyczy nauki wliczając w to m.in. nowoczesne rozwiązania IT.

Nagroda Internautów –  kategoria, w której koła naukowe startujące w kategoriach „Projekt Konstrukcyjny”, „ Konferencja” i „Innowacja i nowe technologie” ubiegają się o nagrodę przyznawaną przez Internautów śledzących konkurs KoKoN. Wybór wyróżnionego projektu zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych w Szczecinie w dniu 2 czerwca.

Więcej informacji znajdziecie na:
www.facebook.com/events/1900187916935736
oraz www.fut.edu.pl/konkurs