Nasz przedstawiciel w Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12938211_1046952578660877_5248327472148067611_nJest nam niezmiernie miło poinformować, że członek Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej – Tomasz Stach, na mocy uchwały z dnia 5 grudnia 2016r. został powołany na członka Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 
Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich przy RGNiSW liczy 62 członków, w skład której wchodzą: 51 nauczycieli akademickich , 8 studentów i 3 doktorantów.

Komisja ta orzeka w sprawach nauczycieli akademickich podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego takie jak: popełnienie plagiatów, niewykonywanie poleceń służbowych przełożonych, utrudnianie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, naruszenie dyscypliny finansowej, przyjęcie korzyści majątkowej czy też nienależyte postępowanie wobec studentów i innych nauczycieli akademickich. Rozpatruje odwołania stron od orzeczeń uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich.

Powierzenie takiego zaufania jest ogromnym wyróżnieniem dla całej społeczności Politechniki Opolskiej

logo-rada