Obrady Parlamentu Studentów Politechniki Opolskiej

18 października 2016r. odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Opolskiej.  Wzięli w nim udział przedstawiciele studentów wszystkich wydziałów Politechniki Opolskiej.

Rady studentów wydziałów wybierają przedstawicieli, którzy potem spotykają się i debatują w sprawach studenckich.

Zadaniem Parlamentu Studentów jest dbałość o interesy studentów na Politechnice Opolskiej oraz opiniowanie aktów prawnych związanych z procesem studiowania.

Parlament Studentów ma istotny wpływ na kształt Regulaminu Studiów oraz Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej.

Zarząd Samorządu Studenckiego podczas pierwszego posiedzenia zdał sprawozdanie z bieżącej działalności członkom Parlamentu Studentów PO, między innymi z przeprowadzonych szkoleń z praw i obowiązków dedykowanych studentom lat pierwszych, wyjazdu na konferencję Ekspertów Praw Studenta  czy organizacji wyjazdu integracyjnego. Omówiliśmy również plan działań na rok akademicki 2016/2017.

 

 

Członkowie Parlamentu Studentów Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2016/2017:

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej

 • Dominika Świerczyńska

I Zastępca Przewodniczącej:

 • Mateusz Zając

II Zastępca Przewodniczącej:

 • Paulina Kucharz

Przedstawiciele Wydziału Budownictwa i Architektury:

 • Klaudia Wodarczyk
 • Natalia Delinowska
 • Maria Krupiak
 • Magdalena Wicher

Przedstawiciele Wydziału Ekonomii i Zarządzania:

 • Piotr Szymała
 • Aleksandra Matuszewska
 • Magdalena Sladek
 • Aneta Stefanik

Przedstawiciele Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:

 • Tomasz Stach
 • Jan Hordyniak
 • Marta Sokołowska

Przedstawiciele Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki:

 • Dominika Krzyszkowska
 • Anna Pawliczek
 • Beata Skowronek

Przedstawiciele Wydziału Mechanicznego:

 • Andrzej Knapiak
 • Sabina Datko
 • Aleksander Heinze
 • Magdalena Witek

Przedstawiciele Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:

 • Marcin Klejszmit
 • Mateusz Młyńczak
 • Marzena Białowicz
 • Przemysław Kasprzyszyn
 • Patrycja Piecha