Projekt dla studentów z IKRą

Wraz z nowym rokiem akademickim otwierającym kolejne półwiecze działalności naszej uczelni, w ofercie dydaktycznej pojawia się nowość. Poza nowymi kierunkami jakie zostały zaproponowane studentom Politechniki Opolskiej pojawia się coś zupełnie nowego, coś dla studentów z ikrą a mianowicie nowa forma realizacji zadań projektowych pod nazwą Projekt IKRa.

Jaki jest cel IKRy ?

Interdyscyplinarne Kreatywne Rozwiązania w skrócie IKRa jest projektem skierowanym do studentów, który ma na celu umożliwienie studentom pracy w interdyscyplinarnej (międzywydziałowej i międzykierunkowej) grupie, której zdaniem będzie kreatywna praca nad realizacją projektów. Tematy projektów będą realizowane docelowa na zlecenie podmiotów zewnętrznych (przedsiębiorstw, miasta i regionu).

Przede wszystkim projekt ma na celu współpracę osób posiadających różne umiejętności, różną wiedzę i zainteresowania (które każdy pogłębia studiując odpowiednie kierunki) nad rozwiązaniem realnych problemów. W obecnych czasach ważna jest praca zespołowa. W ramach zajęć studenci mają okazję realizacji projektów w grupach ale nigdy nie są to grupy międzywydziałowe. Dzięki IKRze studenci dostana niepowtarzalną możliwość zmierzenia się z próba rozwiązania problemów pracując w grupach osób, z którymi na początku będzie się trzeba zintegrować znaleźć wspólny język, porozumieć się by wspólnymi siłami przy łączeniu wspólnej wiedzy dojść do rozwiązania problemu.

Jakie będą metody pracy?

IKRa bazować będzie na narzędziach metodyki Design Thinking oraz Project Based Learning. Najogólniej mówiąc pracy projektowej, praktycznej z zminimalizowaną do zera teorią. Na pierwszych spotkaniach by pomóc w integracji grupy studentów oraz by wypracować wspólny język zostaną przeprowadzone warsztaty z integracji, komunikacji oraz współpracy w grupie. Następnie poszczególne grupy otrzymają tematy projektów (rzeczywistych problemów) do rozwiązania, których rozwiązania, efekty pracy zaprezentują podczas gali finałowej projektu.

Dla kogo skierowany jest projekt? 

Projekt przeznaczony jest dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a przede wszystkim dla osób niebojących się wyzwań, angażowania się w coś nowego. Liczymy że do projektu zgłoszą się najprościej mówiąc osoby z ikrą, które nie zamykają się w utartych schematach i znalezienie odpowiedzi nie powstrzymuje ich przed zadaniem kolejnego 100 pytań.

Każdy uczestnik projektu otrzyma:

  • możliwość poznania i zaimplementowania metodologii rozwiązywania problemów zgodnej z metodyką Design Thinking oraz Project Based Learnin,
  • prestiżowy certyfikat umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach zajęć, który uprawniać będzie do dokonania wpisu o dodatkowych osiągnięciach w suplemencie do dyplomu,
  • możliwość zmierzenia się z realnymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach, jednostkach publicznych, organizacjach okołobiznesowych, itp. i przez to wpłynięcia na rozwój gospodarki oraz jednostek lokalnych i regionalnych,
  • możliwość zaprezentowania swoich pomysłów, umiejętności i wiedzy podmiotom zgłaszającym tematy projektów,
  • możliwość nabycia nowych umiejętności, zwłaszcza umiejętności miękkich, niezbędnych na współczesnym rynku pracy,
  • udział w gali finałowej projektu z udziałem władz Politechniki Opolskiej oraz przedstawicieli biznesu i jednostek publicznych.

plakat_ikra_m