Harmonogramy spotkań oraz szkoleń dla nowo przyjętych studentów

W dniach 28.09-30.09.2016 r. odbędą się dni adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, I-go stopnia studiów stacjonarnych.

W ramach dni adaptacyjnych odbędą się spotkania studentów z władzami wydziałów, wydawanie umów, legitymacji, szkolenia biblioteczne oraz szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta. W dniu i miejscu spotkania z władzami wydziału będą wydawane za okazaniem dowodu osobistego elektroniczne legitymacje studenckie i inne dokumenty, niezbędne do rozpoczęcia studiów. Aby otrzymać legitymację studencką należy do 13 września br. dokonać wpłaty 17 zł na konto osobiste w Politechnice Opolskiej. Konto będzie podane w systemie USOSWeb.

Harmonogram spotkań z władzami wydziałów
Harmonogram szkolenia bibliotecznego
Harmonogram szkolenia z systemu informatycznego USOSWeb i Regulaminu studiów