Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Forum Uczelni Technicznych

W miniony weekend, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze posiedzenie Forum Uczelni Technicznych – którego członkiem jest Politechnika Opolska.

Forum Uczelni Technicznych zrzesza przedstawicieli wszystkich uczelni technicznych w Polsce. 

Gospodarzem zjazdu była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Podczas zjazdu, prezydium ustępujące przedstawiło sprawozdanie ze swojej działalności, a zjazd udzielił im absolutorium. W kolejnej części, delegaci wszystkich uczelni dokonali wyboru nowych władz statutowych.

Nowym przewodniczącym FUT został Karol Fil z Politechniki Rzeszowskiej.
W tym miejscu jest nam niezmiernie miło poinformować, że zjazd okazując swoje zaufanie, wybrało na członka Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni Technicznych w kadencji 2016 przedstawiciela Politechniki Opolskiej – Tomasza Stach, który aktualnie pełni funkcję V-ce Przewodniczącego Samorządu Studenckiego naszej uczelni. 

12339108_1223991737618128_8814055842563571344_o