Studentko, studencie – skąd bierzesz informacje na temat swoich studiów?

Aktualności

Studentko, studencie – skąd bierzesz informacje na temat swoich…

Przed każdym studentem stoi szereg możliwości, jakie oferuje mu środowisko akademickie. Ogromnym wyzwaniem jest efektywne informowania studentów o nich, zarówno na poziomie krajowym, jak i z perspektywy każdej uczelni. Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich przygotował specjalną ankietę, w ramach której studenci mogą wskazać, skąd czerpią informacje dotyczące swoich studiów oraz organizowanych na swoich uczelniach inicjatyw.

Jeśli studiujesz obecnie na uczelni wyższej w Polsce, koniecznie wypełnij ankietę pod adresem ankieta-dla-studentow.pl. Zajmie to poniżej 10 minut, a na podstawie jej wyników Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich opracuje rekomendacje, które zostaną przekazane samorządom studenckim oraz władzom uczelni, w jaki sposób najskuteczniej informować studentów o ich prawach oraz możliwościach, jakie im przysługują.

Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich

Zespół doradczy ds. studenckich został powołany 15 lutego 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do zadań zespołu należy m. in. identyfikowanie problemów i barier związanych z funkcjonowaniem społeczności studenckiej w uczelniach oraz opracowywanie propozycji rozwiązań służących eliminowaniu wskazanych problemów i barier. Pracom tego gremium doradczego przewodzi Łukasz Rusajczyk z Politechniki Gdańskiej, a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele środowiska studenckiego, wywodzący się z organizacji takich jak Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów czy też Studentów dla RP.